Van de sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
65

Wanneer een kerkenraad vanwege het overlijden van een lid van de gemeente een dienst belegt, zal hij er op toezien dat in deze dienst niet de overledene maar de bediening van het Woord centraal staat.