Van den Censuren ende Kerckelicken Vermaninghen

Artikel
60

De heijmelicke sonden, waervan de sondaer bij een int bijsonder ofte voor twee of drie ghetuijghen vermaent zijnde berouwe heeft, sullen voor den Kerckenraedt niet ghebracht werden.