(Cap. VI) Van de kerckelicke vermaninghe ende straffinghe

Artikel
94

3. De heymelicke sonden daer van de sondaer in ’t bijsonder van een twee ofte dry ghetuyghen vermaent sijnde hem bekert en sal men tot den kerckenraet niet brenghen.