(Cap. VI) Van de kerckelicke vermaninghe ende straffinghe

Artikel
95

4. Soo yemant van heymelicke sondern door twee ofte dry vermaent sijnde niet en hoort ofte een openbare sonde begaen heeft, sulcx sal den kerckenraet aenghegheven worden.