(Cap. VI) Van de kerckelicke vermaninghe ende straffinghe

Artikel
93

2. Soo dan yemant in de suyverheijt der leere dwaelde ofte in den wandel sondichde, soo verre als het heijmelick is ende gheen openbare erghernisse en brengt, soo sal den reghel onderhouden worden dien Christus duydelick voorschrijft Matt. 18.