Van den Censuren ende Kerckelicken Vermaninghen

Artikel
66

De Dienaers des Woordts Ouderlinghen ende Diaconen sullen voor het houden des Avondtmaels onder hen de Christelicke Censure oeffenen, ende ondersoeckinghe doen soo van der leere als van het leven.