|54|

Art. 66

1. De classis ’s-Gravenhage is aangewezen tot het uitschrijven van biddagen. (1918, 1953)

2. De synode dringt erop aan, dat de biddag op de tweede woensdag in maart en de dankdag op de eerste woensdag in november gehouden wordt en dat getracht wordt de gehele dag hieraan te wijden. (1918)