|31|

Art. 22

1. Het beginsel eist dat herkozen ambtsdragers opnieuw worden bevestigd. (1925)

2. Het is wenselijk dat in overleg met de deputaten voor de geestelijke verzorging van varenden verschillende aan vaarwater gelegen kerken uit haar schippersleden een ouderling benoemen. (1956)