|28|

Art. 14.

Wanneer dit in art. 14 K.O. bedoelde verlof, aan een predikant verleend, tot gevolg zou hebben dat de band tussen hem en zijn gemeente praktisch losgemaakt wordt, kan dit verlof niet gegeven worden zonder dat de classis daarover haar goedkeuring heeft uitgesproken.