[Cap. V.] De Diaconis.

= De diakenen

Artikel
[11.]

Prouidebunt etiam Diaconi an ecclesiae viuis pupillisque alicunde vis vel iniuria sit illata: Et si quid resciuerint, referent ad Consistorium: quò statim certi aliquot deligantur qui pro rei qualitate curent à magistratu ius reddi.

= De diakenen zullen ook toezien, of aan de weduwen en wezen der kerk door iemand geweld of onrecht wordt aangedaan. Indien zij zoiets vernemen zullen zij het overbrengen aan de kerkenraad, opdat terstond een paar personen gekozen worden die naar gelang van de zaak zullen zorgen dat door de overheid recht gedaan wordt.