[Cap. V.] De Diaconis.

= De diakenen

Artikel
[4.]

Eorum numerum in singulis ecclesiis non posse hoc tempore praescribi, cum circumstantiarum sit habenda maximè ratio, existimamus.

= Wij zijn van mening dat het aantal diakenen in elke kerk op dit moment niet kan worden voorgeschreven, daar hierbij vooral met de omstandigheden gerekend moet worden.