[Cap. V.] De Diaconis.

= De diakenen

Artikel
[12.]

Iam porro necessarium erit praeter hos Diaconos alios etiam viros bonos ac spectatae fidei ac probitatis magno delectu conquiri qui colligant Ministrorum stipendia, coeteraque quae ad vsum ministerii erunt necessaria.

= Verder zal het nodig zijn behalve deze diakenen nog andere goede mannen, die van beproefd geloof en levenswandel zijn, met voorzichtige keuze bijeen te zoeken, die de bezoldigingen der dienaren en wat voorts tot het gebruik van de dienst (des Woords) nodig zal zijn zullen verzamelen.