[Cap. V.] De Diaconis.

= De diakenen

Artikel
[13.]

In quibus numeramus etiam ea quae ad congregandas Synodos, ad ablegandos vbi erit necesse vel Ministros vel quosuis alios ad necessaria ecclesiae negocia, et simul quaecunque ad templorum siue basilicarum structuram pertinebunt.

= Hieronder rekenen wij ook wat betrekking zal hebben op de bijeenroeping van synodes, de afvaardiging hetzij van de dienaren hetzij van enig ander persoon, waar dit nodig zal zijn, tot noodzakelijke kerkelijke bezigheden, evenals alles wat behoren zal tot de bouw van tempels of kerken.