Artikel
1

Doel en inhoud der Kerkenordening

Om goede orde in de gemeente van Christus te onderhouden, zijn daarin nodig de diensten, samenkomsten, opzicht der leer, sacramenten en ceremoniën en christelijke straf. Waarvan hierna ordelijk zal gehandeld worden.