Artikel
52

Gezamenlijke vergaderingen van Duitse en Waalse kerken

[Is niettemin goedgevonden, dat in de steden, waar de voorzeide Waalse kerken zijn, alle maanden sommige dienaren en ouderlingen van beide zijden vergaderen zullen, om goede eendracht en correspondentie met malkanderen te houden, en, zoveel mogelijk is, naar gelegenheid des noods met raad malkanderen bij te staan.]