[Cap. V.] De Diaconis.

= De diakenen

Artikel
[16.]

Senioribus autem ecclesiae facultatum qualescunque tandem sint, aut vndecunque obuenerint erogationem administrationemque ab eorum munere ducimus esse penitus alienam.

= Wij houden het er echter voor dat het uitdelen en bezorgen van de kerkelijke goederen, van welke aard zij ook mogen zijn of waar zij ook vandaan komen, in het geheel niet overeenkomst met de taak van ouderlingen.