[Cap. V.] De Diaconis.

= De diakenen

Artikel
[8.]

Aduenarum etiam ac peregrinorum rationem haberi iubet charitatis ratio.

= De plicht der liefde gebiedt dat men ook acht zal geven op degenen die van buiten komen en de vreemdelingen.