[Cap. V.] De Diaconis.

= De diakenen

Artikel
[14.]

Quanquam in maioribus Civitatibus, vbi omnino poterit, haec munia etiam distingui satius esse ducimus: ac Ministrorum curam a coeterarum rerum solicitudine disiungi. Verum haec in Synodo commodissimè decerni poterunt, Cui etiam Scholarum curam constitutionemque relinquimus.

= Hoewel wij het voor dienstiger houden dat in de grotere plaatsen, waar dit maar enigszins mogelijk is, ook deze ambten onderscheiden worden en de zorg voor de dienaren afgescheiden wordt van de zorg voor de overige dingen. Deze zaken zullen echter het best in de synode besloten worden, aan welke wij ook de zorg voor de scholen en haar inrichting overlaten.