[Cap. V.] De Diaconis.

= De diakenen

Artikel
[3.]

Debent etiam diligenter commonefacere eos quibus per facultates licet vt ecclesiae inopiae et necessitati pauperum subueniant.

= Zij behoren ook naarstig hen te vermanen van wie het vermogen het toelaat dat zij aan de behoefte der kerk en het gebrek der armen te hulp komen.