[Cap. V.] De Diaconis.

= De diakenen

Artikel
[15.]

De constituendo porro Argentario aliquo siue Quaestore, de reddendis Consistorio tum accepti tum expensi rationibus, deque iis quae ad hanc rem pertinebunt debet à singulis ecclesiis pro cuiusque ratione et modo posthac statui, vel certè a Synodo in genere aliquid decerni.

= Wat verder de aanstelling van een penningmeester of quaestor aangaat, het doen van rekening van ontvangsten en uitgaven aan de kerkeraad en dat wat verder op deze zaak betrekking zal hebben, zo behoort iedere kerk naar ieders gelegenheid en wijze daarover voortaan te beslissen, tenzij de synode in het algemeen hierover iets vaststelt.