Van de Leer, Sacramenten, en andere ceremoniën.

Artikel
LVIII.

De Dienaars zullen in ’t Doopen, zoo der jonge kinderen als der bejaarde personen, de formulieren van de instelling en ’t gebruik des Doops, welke tot dien einde onderscheidenlijk beschreven zijn, gebruiken.