Van de Leer, Sacramenten, en andere ceremoniën.

Artikel
LIV.

Insgelijks zullen ook de Schoolmeesters gehouden zijn, de Artikelen als boven, of in de plaats van die, den Christelijke Catechismus te onderteekenen.