Van de Leer, Sacramenten, en andere ceremoniën.

Artikel
LXV.

Waar de Lijkpredicatiën niet zijn, zal men ze niet instellen, en waar zij nu alreede zijn aangenomen, zal naarstigheid gedaan worden, om dezelve met de gevoeglijkste middelen af te doen.