Particuliere Vragen.

Artikel
2

Of het niet en dient in de Artikelen van de Kerken-Ordening eenige specificatie te maaken van de zonden, waarom de Excommunicatie behoord gebruikt te worden? Is geantwoord, ’t Onnoodig te zyn, wyl de voornaamste in het Formulier van het Avondmaal uitgedrukt staan.