Particuliere Vragen.

Artikel
4

Is gevraagd advis de Mendacio Officioso, alzoo eenige zulks wilden sustineeren, daar over geschil gereezen was, en meerder authoriteit gerequireert wierde, om vrede te maaken? Is geandwoord, Hoewel deeze questie onnoodig is om gevraagt te worden, ja die geene die ze in twyffel trekken, meer straffe dan antwoord weerdig zyn, nogtans om de onvoorzigtigheid van eenige te bedwingen, zal den Autheurs van deeze vrage voor antwoord gegeeven worden, dat de generaale en ontwyffele regel des woords Gods, De mond die liegt, die dood de Ziel, altyd vast blyft, item dat men geen kwaad doen moet, op dat ’er goed uit voortkoome.