Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

V. Toelating tot het ambt van predikant

Artikel 17.

Het colloquium

Lid
8

Proponenten zijn bevoegd om met inachtneming van het in of krachtens ordinantie 5-5-2 bepaalde een kerkdienst te leiden en om hulpdiensten te verrichten in een gemeente.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 13-17-8, besluit generale synode, d.d. 9 november 2012, ingegaan 1 januari 2013.
Eerdere wijziging kerkorde, ordinantie 13-17-8, besluit generale synode, d.d. 11 april 2008, ingegaan 1 juli 2008:
Proponenten hebben de bevoegdheid om — met gebruikmaking van een van de orden uit het dienstboek van de kerk en met inachtneming van het in of krachtens ordinantie 5-5-2 bepaalde — een kerkdienst te leiden.
Eerdere wijziging kerkorde, ordinantie 13, besluit generale synode, d.d. 17 november 2006, ingegaan 1 december 2006.