Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

V. Toelating tot het ambt van predikant

Artikel 17.

Het colloquium

Lid
4

Als er bij de delegatie twijfel rijst of betrokkene kan worden toegelaten, treedt zij in contact met de commissie die de verklaring omtrent de geschiktheid als bedoeld in artikel 16-2 sub c heeft afgegeven, waarna het colloquium zo spoedig mogelijk wordt voortgezet.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 13-17-1, besluit generale synode, d.d. 11 april 2008, ingegaan 1 juli 2008.
Eerdere wijziging kerkorde, ordinantie 13, besluit generale synode, d.d. 17 november 2006, ingegaan 1 december 2006.