Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

V. Toelating tot het ambt van predikant

Artikel 15.

Het generale college voor de toelating tot het ambt van predikant

Lid
1

De toelating tot het ambt van predikant in de Protestantse Kerk in Nederland wordt — na een colloquium — verleend door het generale college voor de toelating tot het ambt van predikant.1


1 Wijziging kerkorde, ordinantie 13, besluit generale synode, d.d. 17 november 2006, ingegaan 1 december 2006.