Ordinantie 6 De heilige doop

 

Artikel 2.

De toelating tot de doop

Lid
1

De verantwoordelijkheid voor de bediening van de doop berust bij de kerkenraad. De toelating tot de doop geschiedt met inachtneming van de richtlijnen die de generale synode daarvoor geeft.