Ordinantie 6 De heilige doop

 

Artikel 3.

De bediening van de doop

Lid
5

Aan kinderen die geloofsonderricht kunnen volgen, wordt de doop bediend na dooponderricht, in welk geval zij in de regel zelf doopvragen beantwoorden waarbij ook door de ouders of verzorgers vragen kunnen worden beantwoord.