Ordinantie 6 De heilige doop

 

Artikel 2.

De toelating tot de doop

Lid
4

De kerkenraad bepaalt of doopvragen door doopleden mogen worden beantwoord. De kerkenraad neemt een besluit tot wijziging van het beleid ter zake niet dan na de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben.