Ordinantie 6 De heilige doop

 

Artikel 2.

De toelating tot de doop

Lid
2

De kerkenraad voert een gesprek over de betekenis van de doop — in de regel in de persoon van de predikant tezamen met een van de ouderlingen die daartoe door de kerkenraad wordt aangewezen — met hen door wie de doop voor hun kinderen dan wel voor zichzelf wordt begeerd.