Ordinantie 6 De heilige doop

 

Artikel 2.

De toelating tot de doop

Lid
3

De kerkenraad ziet erop toe dat, in geval van de doop van een kind, de doop door ten minste een van de ouders of verzorgers wordt begeerd.