[Cap. III.] De Catechismo.

= De catechese

Artikel
[4.]

Imprimis autem ad modestiam in Templis et conuentibus obseruandam eos instruant.
Sanè quicunque haberi se membra ecclesiae volunt, ii liberos suos, quam primum aetas patietur, catechisandos offerant: vt ab ineunte aetate in vera religione ac pietate possint institui. Qui recusabunt, ecclesiae censurae procul dubio subiacebunt.

= Vooral echter moeten zij hen leren zich zedig te gedragen in de kerken en in de samenkomsten.
Iedereen die voor een lidmaat der kerk gehouden wil worden zal zeker zijn kinderen, zo snel als hun leeftijd dit toelaat, aanbieden om catechese te ontvangen, om zo van jongs af aan in de ware religie en vroomheid onderwezen te worden. Wie dit weigeren zullen zonder twijfel onder de censuur van de kerk vallen.