[Cap. III.] De Catechismo.

= De catechese

Artikel
[2.]

Catechismi autem formulam, in ecclesiis quidem Gallicanis, Geneuensem, in Teutonicis verò Heydelbergensem, potissimum sequendam ducimus: Quam tamen vsque ad futuram Synodum liberam relinquimus.

= Wij houden het erop dat men het beste in de Waalse kerken de formuleringen van de Geneefse Catechismus en in de Duitse die van de Heidelbergse Catechismus kan aanhouden. Maar tot de komende synode laten wij dit vrij.