[Cap. III.] De Catechismo.

= De catechese

Artikel
[1.]

Ministerii ac prophetae muneri non abs re coniungimus catechisandi consuetudinem, quam ab Apostolis eorumque discipulis acceptam, in omnibus ecclesiis obseruandam esse planè censemus.

= Tot de taak van de dienaren en profeten behoort volgens ons de gewoonte van het catechiseren. Dat is niet zonder reden omdat die gewoonte van de apostelen en hun leerlingen af in gebruik is en naar ons oordeel door alle kerken stellig te onderhouden.