Van de censuur en kerkelijke vermaning

Artikel
78

Wederopneming

Wanneer iemand, die buiten de gemeenschap der kerk gesloten is, in de weg van oprecht berouw verzoening met God en de gemeente wenst, zal dit aan de gemeente worden meegedeeld.
Indien niemand wettige bezwaren inbrengt, zal hij volgens het daarvoor vastgestelde formulier openbare belijdenis van zijn bekering afleggen en op die wijze weer in de gemeente worden opgenomen. In die weg zal hij weer toegelaten zijn tot het heilige avondmaal.