Van de censuur en kerkelijke vermaning

Artikel
83

Armen

Indien leden, die naar een andere gemeente vertrekken, diaconale bijstand ontvangen, zullen de diakenen op vertrouwelijke wijze de diakenen van de ontvangende gemeente daarvan in kennis stellen. De diaconie van de ontvangende gemeente zal zonodig na onderling overleg de diaconale zorg overnemen.