Van de censuur en kerkelijke vermaning

Artikel
73

Heimelijke zonden worden niet voor de kerkenraad gebracht, indien de zondaar na persoonlijke broederlijke vermaning (Matth. 18: 15) of na herhaling daarvan onder twee of drie getuigen (Matth. 18: 16), berouw toont.