Particuliere Vraghen

Artikel
44

Hoe men handelen sal met den ghenen wiens openbare sonde door lanckheyt van tijde in verghetenheyt ghekoemen is?
Antdw. Men sal hem totten Avontmael toelaten met voorgaende vermaninghe ende heymelicke schultbekennninghe.