Particuliere Vraghen

Artikel
53

Op de vraghe van de sake van Niclaes le Preu daer van in de requeste den synodo overghegheven breeder vermeldet wordt, is gheantwoort, dat de voorss. Nicolas niet bij de tweede maer bij de eerste huysvrouwe hem behoort te voeghen, dewelcke allene van den synodo voor sijne wettelicke huysvrouwe bekent is.