Particuliere Vraghen

Artikel
30

Of het den lidtmaten der kercke gheoorloft is ghetuyghen tott den doop te nemen de welcke gheen lidtmaten der ghemeynte sijn?
Antdw. Het ware wel te wensschen dat alleen de lidtmaten der ghemeynte tot ghetuyghen des doops ghenomen wierden, nochtans sal men de andere lijden soo sij vroom van leven ende den Evangelio niet teghen en sijn.