Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De predikanten

Overige regels

Artikel 25.

Emeritaat

Lid
3

De vaststelling en de uitbetaling van het pensioen van predikanten geschieden met inachtneming van de bepalingen van de generale regeling voor de predikantspensioenen.