Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De kerkelijke medewerkers

Artikel 28.

De kerkelijke medewerkers

Lid
1

Onder de regeling voor de rechtspositie van de kerkelijke medewerkers vallen:
- de predikanten in algemene dienst;
- zij die in een dienst zijn gesteld in gemeente of kerk en werkzaam zijn op arbeidsovereenkomst;
- zij die in enige functie in gemeente of kerk werkzaam zijn op arbeidsovereenkomst.