Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De predikanten

Artikel 15.

Onderscheid in ambtelijke werkzaamheden

Lid
2

De kerk kent naast de dienstdoende predikanten, de beroepbare predikanten en de emeritus predikanten.