Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De predikanten

Artikel 15.

Onderscheid in ambtelijke werkzaamheden

Lid
3

De dienstdoende predikanten worden onderscheiden in de predikanten voor gewone werkzaamheden, de predikanten in algemene dienst en de predikanten met een bijzondere opdracht.