Van de diensten

Artikel
18

Het ambt van de doctoren of professoren in de theologie is de Heilige Schrift uit te leggen en de zuivere leer tegen de ketterijen en dwalingen voor te staan.