Van de diensten

Artikel
12

Dewijl een dienaar des Woords, eens wettig, als boven, beroepen zijnde, zijn leven lang aan de kerkendienst verbonden is, zo zal het hem niet geoorloofd zijn zich tot een andere staat des levens te begeven,  tenzij om grote en gewichtige oorzaken, waarvan de classis kennisnemen en oordelen zal.