Van de diensten

Artikel
15

Het zal niemand geoorloofd zijn, de dienst van zijn kerk onderlatende, of in geen zekere dienst zijnde, hier en daar te gaan prediken buiten consent en autoriteit van de synode of classis. Gelijk ook niemand in een andere kerk enige predikatie zal mogen doen of sacramenten bedienen zonder bewilliging van de kerkenraad.