Van den Kerckelicken tsamencoemsten

Artikel
28

In allen kercken sal een Kerckenraedt zijn, bestaende uut Dienaren des Woordts ende Ouderlinghen, dewelcke ten minsten alle weken eens tsamencomen sullen, al waer de Dienaer, of de Dienaers (soo daer meer zijn) bij ghebeurte presideren ende de Actie regeren sal.